In English In English
START/KONTAKT MÄTTEKNIK FORSKNING UTBILDNING OM RADON LÄNKAR

RADONANALYS GJAB

är ett kunskapsföretag på IDEON SCIENCE PARK i Lund.

Vi utför mätningar av radon och radioaktivitet samt konsultationer inom detta område.

Företaget är specialist på mätning av

  • radon inomhus
  • radon i mark
  • radonavgång från bl a byggnadsmateriel

Vi utför radonbesiktningar av fastigheter.

Vi gör undersökningar och utredningar av markradonrisker.

Vi ger skräddarsydda kurser och informationsmäten om radon och radonåtgärder.

Vi ger kurser om radon för att bli certifierad radonkonsult (www.kiwa.se och www.styrovent.se). Se mer under fliken utbildning.

Tjänsterna bygger på 50 års erfarenhet från forskning om och mätning av radon och radioaktivitet i naturen i Sverige och i Europa.

Mättekniken och mätutrustningen har utvecklats i samarbete med Fysiska Institutionen, LTH.

Kontakta oss

RADONANALYS GJAB
Docent Gilbert Jönsson
Ideon Science Park, Beta 2
223 70 LUND

Besöksadress:
Scheelevägen 17
223 70 LUND

Telefon: 046-286 28 80
Fax: 046-286 28 81

E-post:

radonanalys@telia.com