In English In English
START/KONTAKT MÄTTEKNIK FORSKNING UTBILDNING OM RADON LÄNKAR

RADONANALYS GJAB

är ett kunskapsföretag på IDEON i Lund.

Vi utför mätningar av radon och radioaktivitet samt konsultationer inom detta område.

Företaget är specialist på mätning av

  • radon inomhus, i mark och i vatten
  • radioaktivitet i byggnadsmaterial, i jordarter, i bergarter och i aska från förbränningsanläggningar
  • radioaktivitet i biologiska och andra material

Vi utför radonbesiktningar av fastigheter.

Vi gör undersökningar och utredningar av markradonrisker.

Mättjänsterna bygger på 40 års erfarenhet från forskning om och mätning av radon och radioaktivitet i naturen i Sverige och i Europa.

Mättekniken och mätutrustningen har utvecklats i samarbete med Fysiska Institutionen, LTH.

Kontakta oss

RADONANALYS GJAB
Docent Gilbert Jönsson
Forskningsbyn IDEON, Beta 2
223 70 LUND

Besöksadress:
Scheelevägen 17
LUND

Telefon: 046-286 28 80
Fax: 046-286 28 81

E-post:

Radonanalys@telia.com